Cene usluga

Cene usluga dostave

Masa pošiljke u KG Cena po jednoj pošiljci (RSD) PDV (20%) Cena po jednoj pošiljci sa PDV-om (RSD)
do 2 230,00 46,00 276,00
2-5 290,00 58,00 348,00
5-10 340,00 68,00 408,00
10-20 450,00 90,00 540,00

                     Uslugu dostave novca prema nama, plaćate dodatno uz cenu iz tabele (fiksno) 97,20 dinara sa PDV-om
                   Svaki naredni kilogram se naplaćuje 34,80 sa PDV-om